ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားအေပါင္း ဂီတတူရိယာပစၥည္းမ်ားကို ေဈးႏႈန္းမွန္၊ ပစၥည္းမွန္ျဖင့္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္စြာ ဝယ္ယူသုံးစြဲႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ Turiyar Online Store ကို တည္ေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေရာင္းခ်ေသာ တူရိယာပစၥည္းမ်ား အားလုံးကို ျမန္မာျပည္၏ တရားဝင္ျဖန႔္ခ်ိခြင့္ရ ကုမၸဏီမ်ားမွ တဆင့္သာ ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္ပါသျဖင့္ ပစၥည္းအရည္အေသြး ေကာင္းမြန္မႈ၊ ပစၥည္းစစ္မွန္မႈ၊ အမွန္တကယ္ေပးေသာ အာမခံတို႔ႏွင့္အတူ ယုံၾကည္စြာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားလည္း တစ္စထက္ တစ္စ စုံလင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ စတင္ တည္ေထာင္ခ်ိန္တြင္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရပါက နားလည္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံၾကပါေစ။